Drogový Kufr

"Drogový kufor" - vzorkovník omamných a psychotropných látok. Výborná pomôcka v projektoch primárnej protidrogovej prevencie!

Od roku 2012 vyrábame novú verziu Drogového kufra. Ide o aktualizovanú reedíciu tejto edukačnej pomôcky, ktorá je výborným doplnkom akéhokoľvek projektu primárnej prevencie. Produkcia prebieha sériovo tak, aby bolo možné záujem o túto pomôcku uspokojiť bezodkladne. V roku 2015 sme Drogové kufre dodávali najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky. Vďaka dostatočnému množstvu zásob všetkých nevyhnutných komponentov to nebude inak ani v roku 2016.

Drogový KUFOR SK 2016

Slúži ako názorná edukačná a osvetová pomôcka, ktorú môžu využívať učitelia občianskej výchovy, osobnostnej výchovy, výchovní poradcovia, učitelia zodpovední za drogovú problematiku v škole, školskí psychológovia alebo vedúci krúžkov, ktorí do voľnočasových aktivít zahŕňajú aj primárnu protidrogovú prevenciu. Vzorkovnica je zároveň vhodná pre osvetovú činnosť a besedy s rodičmi a so širšou verejnosťou. Drogový kufor veľmi dobre upúta pozornosť cieľovej skupiny poslucháčov, a tým značne uľahčí a spestrí prácu lektora. Od roku 2012, keď sme začali s distribúciou tejto vzorkovnice, sa nám potvrdilo, že jej používaním v programoch primárnej prevencie sa výrazne zvyšuje schopnosť účastníkov dlhodobo si zapamätať poskytnuté informácie.

Využitie Drogového kufra

Využitie Drogového kufra je veľmi široké a jeho veľkou prednosťou je, že ponúka možnosť vidieť drogy „in natura“, ako vyzerajú, v akej forme a akým spôsobom sa zneužívajú. Drogový kufor je pripravený v spolupráci s Národnou protidrogovou centrálou SKPV PČR a ďalšími odborníkmi, ktorí sa zaoberajú protidrogovou prevenciou. Preto sú atrapy drog a pomôcok na nerozoznanie od skutočných, sú však vyrobené zo zdraviu neškodných materiálov. Deti, študenti či rodičia si tak môžu vytvoriť jasnú predstavu o rôznych podobách návykových látok, formách balenia a aplikačných pomôckach.